ویکی الدن رینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تارنیشد (شخصیت اصلی)

اشتراک‌گذاری

تارنیشد

Tarnished

تارنیشد (شخصیت اصلی) - الدن رینگ

نژاد

انسان

خانواده

لونار پرنسس رانی (همسر، قابل تعیین)

تارنیشد (Tarnished) شخصیت اصلی در الدن رینگ است که بازیکن در نقش او بازی می‌کند.

تارنیشد به واسطه «شعله‌ی جاه‌طلبی» (Flame of Ambition) وادار شد تا برای بازیابی حلقه الدن و تبدیل شدن به یک ارباب الدن تلاش کند. او در سفرش به سراسر سرزمین‌های میانه با نیمه‌خدایان مختلفی که حامل رون‌های بزرگ بودند، و همین طور با سایر تارنیشدها روبرو شد.

صفحات دیگر