بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ویلدور

اشتراک‌گذاری
ویلدور

ویلدور (Villedor) که همچنین با عنوان شهر شناخته می‌شود، یک مکان ساختگی اروپایی و محل اصلی رویدادهای Dying Light 2 Stay Human است.

ویلدور یک مرکز شهری بزرگ و بسیار قدیمی است. هم آسمان خراش‌های مدرن و هم خانه‌های قرن نوزدهم در آن قابل مشاهده است.

تاریخچه

دولت‌های جهان تلاش کردند تا ویروس هارن را با حملات شیمیایی مهار کنند اما این موضوع منجر به تخریب انبوه محیط زیست شد و ویروس شروع به گسترش کرد. نود و هشت درصد از جمعیت انسانی زمانی که ویروس گسترش یافت، کشته شدند. این شهر به دلیل حصارهایی که داشت در امان ماند و به آخرین بنیان مهم بشریت تبدیل شد. مبتلا شده‌ها به هجوم‌هایی به این شهر دارند اما عمدتا در شب فعال هستند، با این حال حتی سطح خیابان بسیار خطرناک در نظر گرفته می‌شود. جناح های مختلفی شامل صلح‌بانان، بازماندگان و مرتدان اختیاراتی در شهر دارند. در مقطعی ایدن کالدول برای یافتن خواهرش و پی بردن به گذشته‌ی خود پا به این شهر گذاشت.