ویکی دایینگ لایت

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نایت‌رانرها

اشتراک‌گذاری

نایت‌رانرها

Nightrunners

اولین نمایش

اعضا

موقعیت

ویلدور

نایت‌رانرها (Nightrunners) جناحی در Dying Light 2 هستند.

شرح

نایت‌رانرها جناحی در شهر ویلدور هستند که به مردم کمک می‌کنند و حتی با خطرات شب مقابله می‌کنند. آن‌ها سرانجام ناپدید می‌شوند و یکی از اعضای بازمانده این گروه یعنی هاکون خودشان را یک افسانه توصیف کرده است که دیگر وجود ندارد.

اعضا

سابق

مرده

  • راویک
صفحات دیگر