ویکی دایینگ لایت

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

میا

اشتراک‌گذاری

میا والتز

Mia Waltz

جنسیت

مونث

خانواده

والتز (پدر)

نمایش‌ها

میا (Mia Caldwell) شخصیتی در Dying Light 2 Stay Human است.

پیش‌زمینه

میا و ایدن زمانی که هر دو پنج ساله بودند ربوده شدند. آن‌ها به طرز وحشیانه شکنجه شدند و در درگیر رخدادی ناگهانی شدند که با انفجار و آشوب همراه بود. میا در شهر باقی ماند اما ایدن با سربازان رفت. ایدن پس رها کردن میا خود را سرزنش کرد و تا به امروز این آسیب با او همراه بوده است.

چند سال بعد، ایدن سر نخی از جایگاه میا در شهری پیدا کرد. به این ترتیب او شجاعت به خرج داد و با خطرات این شهر روبرو شود و دوباره به خواهر گمشده‌اش بپیوندد.

صفحات دیگر