بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

صلح‌بانان

اشتراک‌گذاری

صلح‌بانان

Peacekeepers

صلح‌بانان - دایینگ لایت

موقعیت

ویلدور

رهبر

صلح‌بانان یا پیسکیپرها (Peacekeepers) یک جناح قدرتمند و پرنفوذ در Dying Light 2 Stay Human هستند. آن‌ها به سختی درگیر یک «جنگ سرد» با رقیب اصلی‌شان یعنی اسکونجرها هستند.

شرح

صلح‌بانان سربازان سابقی هستند که مصمم هستند قانون و نظم را به دنیای جدید بیاورند. آن‌ها عمدتا به خاطر عادت‌های اقتدارگرا و تهاجمی خود در برابر عوامل ناسازگار شناخته می‌شوند.

با وجود این رفتار اما آشکار است که آن‌ها تمایل دارند تا به شکلی قانونی به بهترین آینده ممکن برای بشریت دست پیدا کنند. تحرکات انجام شده توسط صلح‌بانان برای تصاحب دخایر آب برای توزیع آزاد نشان‌دهنده برخی رگه‌های پوپولیستی آن‌ها است.

صفحات دیگر