ویکی دایینگ لایت

رانرها

اشتراک‌گذاری
رانرها

دونده‌ها یا رانرها (Runners) گروهی از بازماندگان حاضر در Dying Light هستند. آن‌ها در برجی در شهر حران ساکن هستند و برای سفر و بقا داخل این شهر از فری‌رانینگ استفاده می‌کنند.

شرح

رانرها جناحی ساکن در برج هستند و در طول داستان بازی با کایل کرین متحد می‌شوند.

این جناح به طور قابل توجهی با افراد رایس نزاع دارند. در حالی که راهزنان برای بقا روی قدرت خشونت و سلاح گرم تمرکز دارند، رانرها روی فری‌رانینگ و سرعت تمرکز دارند. با این حال در هر دو سمت افرادی با توانایی‌های ترکیبی وجود دارند.

اعضا