ویکی دایینگ لایت

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رانرها

اشتراک‌گذاری
رانرها

دونده‌ها یا رانرها (Runners) گروهی از بازماندگان حاضر در Dying Light هستند. آن‌ها در برجی در شهر حران ساکن هستند و برای سفر و بقا داخل این شهر از فری‌رانینگ استفاده می‌کنند.

شرح

رانرها جناحی ساکن در برج هستند و در طول داستان بازی با کایل کرین متحد می‌شوند.

این جناح به طور قابل توجهی با افراد رایس نزاع دارند. در حالی که راهزنان برای بقا روی قدرت خشونت و سلاح گرم تمرکز دارند، رانرها روی فری‌رانینگ و سرعت تمرکز دارند. با این حال در هر دو سمت افرادی با توانایی‌های ترکیبی وجود دارند.

اعضا

صفحات دیگر