ویکی دایینگ لایت

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

باند رایس

اشتراک‌گذاری

باند رایس

Rais' Gang

باند رایس - دایینگ لایت

وابسته به

رایس (رهبر)
کان (رهبر)

موقعیت

حومه شهر
حران

باند رایس گروهی از بازماندگان متخاصم هستند که در Dying Light حاضر هستند. آن‌ها تحت کنترل رایس خدمت می‌کنند و به گشت‌زنی می‌پردازند، محموله‌های امدادی را تصاحب می‌کنند، گروگان‌گیری می‌کنند، و زندانیان را در سطح شهر حران حمل و نقل می‌کنند. بازیکن در طول ماموریت‌های داستانی چندین بار با آن‌ها مبارزه می‌کند.

آن‌ها اغلب از سلاح‌های سرد و گاهی از سلاح‌های گرم استفاده می‌کند. بیشتر آن‌ها با پوشش ماسک، لباس و زره‌هایی به رنگ زرد و سیاه دیده می‌شوند.

اعضا

 • کادیر رایس سلیمان (بنیان‌گذار و رهبر اصلی)
 • کان (رهبر)
 • طاهیر (فرمانده)
 • کریم
 • نیک پستو
 • راکت
 • عثمان
 • ناظم
 • کریستوف
 • الکسی
 • احمد
 • بسام
 • هاواک
 • ویکتور
 • حمدی
 • فیرات
 • اوزان
صفحات دیگر