بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بازماندگان

اشتراک‌گذاری

بازماندگان

Survivors

بازماندگان - دایینگ لایت

اولین نمایش

Dying Light 2

موقعیت

ویلدور

بازماندگان (Survivors) جناحی قدرتمند در Dying Light 2 هستند.

شرح

بازماندگان یکی از جناح‌های اصلی در شهر ویلدور است. آن‌ها خانه‌های امنی در سراسر این شهر ساخته‌اند و به خودشان برای سازگار شدن در هر شرایطی افتخار می‌کنند.

صفحات دیگر