ویکی Devil May Cry

نیرو (Nero)

اشتراک‌گذاری

نیرو

Nero

نیرو (Nero) Devil May Cry

نام‌های مستعار

  • شکارچی شیطان جوان
  • شکارچی شیطان

گونه

دورگه

بستگان

دیگر افراد مرتبط

وابسته به

پیشه

  • شکارچی شیطان
  • شوالیه مقدس (قبلا)

نیرو (Nero) یکی از شخصیت‌های اصلی مجموعه Devil May Cry است. او اولین بار در Devil May Cry 4 به عنوان یک شخصیت قابل بازی حضور پیدا کرد. او پسر ورجیل است، کسی که در فورتونا بزرگ شده است و به عنوان یک شوالیه مقدس به فرقه شمشیر خدمت کرده است. این فرقه یک گروه مذهبی است که اسپاردا را می‌پرستد و برای محافظت از جهان با شیطان‌ها می‌جنگد.

با این حال در Devil May Cry 4، نیرو بعد از رویارویی با دانته و پی بردن به وجود یک دسیسه که با استفاده از The Savior موجب تسخیر جهان می‌شد، مجبور شد تا علیه فرقه‌ی شمشیر مبارزه کند. در DMC 5 او بیشتر به عنوان یک شکارچی شیطان مشغول به فعالیت بود و به عنوان شعبه‌ای سیار از Devil May Cry کار می‌کرد. او در مقطعی درگیر مقابله با یک هجوم شیطانی شد و همین طور به تعقیب فردی مرموز پرداخت که Devil Bringer او را قطع کرده بود. بعدها مشخص شد که این فرد ورجیل بوده و در واقع ورجیل پدر واقعی نیرو بوده است.

صفحات دیگر