ویکی Devil May Cry

رد گریو سیتی (Red Grave City)

اشتراک‌گذاری
رد گریو سیتی (Red Grave City) Devil May Cry

رد گریو سیتی (Red Grave City) یک شهر بزرگ در مجموعه Devil May Cry  است که رویدادهای DMC 5 در آن جریان دارد. این شهر محل اقامت دانته و ورجیل در دوران کودکی بوده است، جایی که آن‌ها مادرشان را به واسطه‌ی حمله شیاطین وابسته به مونداس از دست دادند.

سال‌های بعد در روز ۱۵ ماه می، مردم Red Grave City شاهد جوانه زدن یک درخت شیطانی بزرگ بودند که وحشت بسیار مردم را در پی داشت، به طوری که برخی از آن‌ها برای برطرف شدن این مصیبت در کنار ساقه‌ی درخت به نیایش پرداختند.

در Devil May Cry 5، در حالی که توده مردم شهر در اطراف این درخت دیده می‌شد، موریسون در صحنه دیده شد که منتظر بازگشت دانته از داخل درخت بود. مردم در حال نظاره اتفاقات پیرامون درخت بودند اما وقتی نیرو و V از داخل درخت بیرون آمدند، این درخت که تا آن لحظه بی‌خطر بود شروع به حمله به مردم کرد و شروع به تغذیه از خون آن‌ها کرد. این اتفاق باعث شد تا شهر برای جلوگیری از تهدید شورش شیطانی محاصره شود.

صفحات دیگر