ویکی Death Stranding

کریپتوبیوت (Cryptobiote)

اشتراک‌گذاری
کریپتوبیوت (Cryptobiote) Death Stranding

فراجیل در حال مصرف یک کریپتوبیوت

کریپتوبیوت (Cryptobiote) یک جاندار کوچک در دنیای Death Stranding است و زمانی که مصرف شود، قادر به خنثی کردن وقوع باران تایم‌فال است. این جانداران ظاهرا قادر به سفری بین زمین و «بعد دیگر» هستند.

دانستنی‌ها

  • حالتی تحت عنوان کریپتوبایوسیس وجود دارد که جانداران در شرایط سخت زیستی مثل خشکی شدید، یخ‌زدگی، یا کمبود اکسیژن به منظور بقا وارد آن می‌شوند.
  • این جانداران یادآور تاردیگریدها یا همان خرس‌های آبی هستند، اگرچه جثه‌ی بسیار بزرگتری دارند.