ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کریپتوبیوت (Cryptobiote)

اشتراک‌گذاری
کریپتوبیوت (Cryptobiote) Death Stranding

فراجیل در حال مصرف یک کریپتوبیوت

کریپتوبیوت (Cryptobiote) یک جاندار کوچک در دنیای Death Stranding است و زمانی که مصرف شود، قادر به خنثی کردن وقوع باران تایم‌فال است. این جانداران ظاهرا قادر به سفری بین زمین و «بعد دیگر» هستند.

دانستنی‌ها

  • حالتی تحت عنوان کریپتوبایوسیس وجود دارد که جانداران در شرایط سخت زیستی مثل خشکی شدید، یخ‌زدگی، یا کمبود اکسیژن به منظور بقا وارد آن می‌شوند.
  • این جانداران یادآور تاردیگریدها یا همان خرس‌های آبی هستند، اگرچه جثه‌ی بسیار بزرگتری دارند.
صفحات دیگر