ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ویداوت (Voidout)

اشتراک‌گذاری
ویداوت (Voidout) Death Stranding

یک دهانه‌ی به جا مانده از یک Voidout

ویداوت (Voidout) در Death Stranding یک انفجار بزرگ است که هنگام خورده شدن افراد توسط BTها اتفاق می‌افتد. این اتفاق ناشی از ترکیب ماده و ضد -ماده است و وقوع انفجار یک دهانه‌ی بزرگ را در محل مرگ فرد باقی می‌گذارد.

اجساد افراد پس از مرگ باید در بازه‌ای از زمان جمع‌آوری شوند، در غیر این صورت آن‌ها وارد مرحله‌ای تحت عنوان نکروسیس خواهند شد.

به طور خاص سم این قابلیت را دارد تا از مرگ و Voidout بازگردد، با این حال دهانه‌ی ایجاد شده برای او نیز باقی خواهد ماند.

صفحات دیگر