ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شهرهای متحده آمریکا (UCA)

اشتراک‌گذاری

شهرهای متحده آمریکا

United Cities of America

شهرهای متحده آمریکا (UCA) Death Stranding

نوع دولت

جمهوری مشروطه فدرال محلی

رئیس دولت

دای-هاردمن

پایتخت

Capital Knot City

شکل گرفته از

ایالات متحده

شهرهای متحده آمریکا (United Cities of America - به اختصار: UCA) که همچنین با عنوان آمریکا شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از شهرهای واقع در آمریکای شمالی است و پایتخت آن Capital Knot City است.

جوامع UCA دچار شکستگی شده است و این قصد وجود دارد که با اتصال قلمروها به شبکه کایرال وضعیت بهبود پیدا کند.

شهرهای UCA

Capital Knot City
Central Knot City (تخریب شده)
Edge Knot City
Lake Knot City
Port Knot City

صفحات دیگر