ویکی Days Gone

وید تیلور

اشتراک‌گذاری

وید تیلور

Wade Taylor

وید تیلور - Days Gone

جنسیت

مذکر

خانواده

پدری بی‌نام

وید تیلور (Wade Taylor) یک شخصیت جانبی در دیز گان است که ماموریت‌هایی جزئی را به دیکن ارائه می‌کند.

پیش‌زمینه

تیلور وقتی با پدرش به شکار می‌رفت نحوه شلیک کردن با اسلحه را آموخت. او در مقطعی دچار یک سوءمصرف دارویی شد. پس از شیوع آلودگی، او از هرج و مرج اولیه فریکرها زنده ماند و حدود دو سال را بدون مقصد سپری کرد.

سرانجام تیلور به قلمروی شبه‌نظامیان دیشوتس کانتی رسید و تصمیم گرفت برای امنیت نسبی و احتمال دستیابی به مواد به آن‌ها بپیوندد.