ویکی Days Gone

سازمان ملی پاسخگویی فوری

اشتراک‌گذاری
سازمان ملی پاسخگویی فوری Days Gone

سازمان ملی پاسخگویی فوری (NERO) یک آژانس دولتی در ایالات متحده است. وظیفه‌ی این سازمان رسیدگی به بحران‌های طبیعی و سایر شرایط اضطراری است. این سازمان به خاطر ناتوانی‌اش در مقابله با ویروس فریکر به طور گسترده‌ای مورد انتقاد قرار گرفته است.

NERO در رویدادهای Days Gone از آخرین بخش‌های فعال دولت ایالات متحده بود. حتی بعد از این که این سازمان به طور کلی در ماموریتش برای مقابله با شیوع ویروس شکست خورد با زهم کارکنان NERO تحقیقات خود روی آلودگی را ادامه دادند و در سراسر بازی گاه و بی‌گاه نیروها و پژوهشگران این سازمان دیده می‌شوند.

سربازان و پرسنل NERO کاملا مسلح و مجهز هستند، برای نقل مکان از هلیکوپتر استفاده می‌کنند، از لباس‌های هزمت (HAZMAT) استفاده می‌کنند و در مجموع حتی با گذشت دو سال از شیوع ویروس همچنان مجهزترین گروه به شمار می‌روند.

تجهیزات تخریب شده یا رها شده NERO در محیط بازی گاه به گاه به چشم می‌خورند از جمله محل‌های بازرسی، ایستگاه‌های پژوهشی و کمپ‌های پناهنده.

اعضا

  • جی. اوبرایان – پژوهشگر
  • بوث
  • هریگن
  • اچ.اس پترسون – سرباز
  • جی. هرناندز – سرباز
  • رابینسون – سرباز
  • کوپر – پژوهشگر