ویکی Days Gone

ریپرها (Rippers)

اشتراک‌گذاری
ریپرها (Rippers) Days Gone

فرقه Rest In Peace که بیشتر با عنوان ریپرها (Rippers) شناخته می‌شوند، گروهی آنتاگونیست در Days Gone هستند.

پیش‌زمینه

ریپرها گروهی از انسان‌های آلوده نشده هستند که به ستایش از فریکرها و شیوع ویروس می‌پردازند. آن‌ها اعتقاد دارند که ابتلا به این ویروس یک موهبت است و همه باید برای تبدیل شدن تلاش کنند. آن‌ها همچنین بر این باورند که تمدن و هر چیزی مربوط به آن کفرآمیز است و به همین خاطر انسان‌های دیگر را شکنجه می‌کنند.

شرح

تمایز ریپرها و فریکرها از مسافت دور دشوار است، چرا که تمام اعضای این فرقه سرهای خود را می‌تراشند و بدن خود را زخمی می‌کنند یا می‌سوزانند. واژه‌های مثل RIP و علامت‌های دیگری روی بدن آن‌ها قابل مشاهده است.

قلمروی آن‌ها به طوری طراحی شده که یادآور لانه‌ی فریکرها باشد و به همین سبب چوب‌های دندانه‌دار زیادی در قلمروی آن‌ها دیده می‌شود.

همه‌ی ریپرها از مواد مخدر استفاده می‌کنند تا بدنشان را از احساس درد دور کنند.