ویکی Days Gone

جیمز اوبرایان

اشتراک‌گذاری

جیمز اوبرایان

James O'Brian

جیمز اوبرایان Days Gone

ملیت

آمریکایی

وابسته به

NERO

جیمز اوبرایان (James O’Brian) یک شخصیت محوری در Days Gone است که بازمانده شیوع ویروس فراگیر است. او دانشجوی فارغ‌التحصل شده با یک PhD است و در حال حاضر عضوی از سازمان NERO است.

تاریخچه

در مورد گذشته‌ی زندگی اوبرایان اطلاعات زیادی وجود ندارد.

بعد از شیوع گسترده ویروس، برایان داوطلب شد تا به سازمان NERO کمک کند. اوبرایان در هفته‌های اولیه شیوع با دیکن جان و همسرش سارا دیدار کرد. او در این زمان در حال سوار کردن بازماندگان به یک هلیکوپتر NERO بود. سارا چاقو خورده بود و دیکن سعی داشت تا همسرش را برای انجام درمان سوار هلیکوپتر کند، اما اوبرایان به دلیل پر شدن هلیکوپتر مانع این کار شد. در نهایت دیکن با زور اسحله اوبرایان را مجبور کرد تا سارا را با هلیکوپتر منتقل کند.

هلیکوپتر اوبرایان قبل از این که به کمپ پناهنده برسد به دلیل تجاوز به کمپ مسیرش منحرف شد. او در کمپ بعدی به سارا اطمینان داد که درمانی مناسب روی او صورت گیرد و پس از انتقال سارا به مکانی دیگر ارتباطش با او قطع شد.

پس از گذشت مدتی مشخص شد که اوبرایان به عنوان یک ستوان برای NERO در حال فعالیت است. او بخشی از یک تیم پژوهشی بود که روی فریکرها تحقیق می‌کرد. پس از دیدار مجدد او با دیکن، اوبرایان به دیکن کمک کرد تا از وضعیت همسرش مطلع شود. دیکن در قبال این کمک از او ماموریتی گرفت تا از گروه‌های تحقیقاتی دیگر جاسوسی کند.

پس از گذشت مدتی اوبرایان اطلاعاتی در مورد موقعیت سارا به دیکن داد و به او گفت که سارا بعد تجاز به کمپ مورد اقامتش توسط شبه-نظامیان دیشوتس نجات پیدا کرده است. با این حال اوبرایان از انتقال دیکن به مقر این گروه شبه-نظامی امتناع کرد چرا که آن‌ها وسیله موشک‌انداز هلیکوپترهای NERO را مورد هدف قرار می‌دادند. اوبرایان همچنین به دیکن اطلاع داد که با گذشت زمان فریکرها تکامل پیدا می‌کنند و هر چه زمان بگذرد وضعیت نیز وخیم‌تر خواهد شد.

دیکن بعد از پیوستن به شبه-نظامیان و یافتن سارا، طی تماسی با اوبرایان از او درخواست یک انتقال هوایی کرد. اما قبل آن، دیکن توسط اوبرایان به ماموریت دیگری فرستاده شد. دیکن به غاری اعزام شد تا یک تیم پژوهشی و نمونه‌های بافتی را پیدا کند. دیکن در هنگام ورود به این غار همه اعضای تیم پژوهشی را به غیر از یک نفر کشته شده یافت. او در این غار مجبور شد تا با یک موجود خطرناک تحت عنوان ریچر مقابله کند و در نهایت موفق شد نمونه‌های بافتی را برای اوبرایان به دست آورد.

پس از آن دیکن اقدام به غیرفعال‌سازی موشک‌اندازهای کمپ کرد تا گروه اوبرایان بتوانند روی زمین فرود آیند. همه چیز به خوبی پیش می‌رفت تا این که درست هنگام رسیدن هلیکوپتر، رهبر شبه-نظامیان یعنی کلنل گرت و دو عضو دیگر این گروه متوجه اقدام فرار دیکن شدند و به او حمله کردند. به این ترتیب اوبرایان و تیمش مجبور شدند تا دیکن را رها کنند.

در پایان مخفی بازی نشان داده شد که اوبرایان با یک سویه تکامل یافته از ویروس فریکر آلوده شده است. او در حین این که قدرت و چابکی فرا انسانی به دست آورده بود همچنان هوشمندی انسانی خود را حفظ کرده بود. او همچنین طی هشداری اعلام کرد که NERO قصد دارد تمام بازماندگان را پاکسازی کند و هیچ چیزی نمی‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد.