بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نقش‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
نت‌رانر  (Netrunner) .  - سایبرپانک

نت‌رانر (Netrunner)

نت‌رانرها (Netrunners) نوعی هکر هستند که یک سیستم رابط تقویت شده سایبرنتیک در بدن آنها کاشته شده است. آن‌ها با استفاده از ایمپلنت‌های رابط کاربری مغز-رایانه‌ای خود، در اینترنت پرسه می‌زنند و به دنبال سیستم‌هایی برای هک کردن و فروختن اطلاعات به فیکسرها هستند. اگرچه هر کسی قادر به ورود به نت است، اما اکثر […]
فیکسر (Fixer) .  - سایبرپانک

فیکسر (Fixer)

فیکسرها (Fixers) قاچاقچیان و دلال‌های اطلاعاتی متصل به یکدیگر هستند که تجارت خود را در بازار سیاه انجام می‌دهند. از آنجا که آن‌ها ارتباط خوبی با رفت و آمدهای خیابانی دارند، می‌توانند یک شخص، مکان یا چیز مورد نظر را در منطقه عملیاتی خود پیدا کنند. توانایی ویژه معامله خیابانی (Streetdeal): توانایی ویژه یک فیکسر […]
سولو (Solo) .  - سایبرپانک

سولو (Solo)

سولوها (Solos) محافظان شخصی، مزدوران، و آدم‌کش‌ها هستند. آن‌ها به دلیل مهارت‌هایشان و آموزش‌های مداوم، توانایی درک خطر، مشاهده تله‌ها و تقریبا توانایی فرا انسانی برای جلوگیری از آسیب‌ها را دارند. توانایی ویژه (۲۰۲۰) حس مبارزه (Combat Sense): این توانایی مبتنی بر آموزش مداوم و حرفه‌ای بودن یک سولو است. حس نبرد به سولو اجازه می‌دهد […]
کوپورت (Corporate) .  - سایبرپانک

کوپورت (Corporate)

کوپورت‌ها (Corporates) افرادی حیله‌گر و ثروتمند هستند که می‌توان آن‌ها در  فیلم‌های روبوکاپ یافت. آن‌ها به عنوان افرادی دارا و گیرا قادر به دسترسی به منابع و مزایایی بیش از سایر مردم هستند. توانایی ویژه توانایی کوپورت فرماندهی بر منابع شرکت است. این منابع می‌تواند شامل محافظان شخصی، سلاح‌ها، ساختمان‌ها، پول، قدرت، سهام، مناطق، هواپیماها، […]
راکربوی (Rockerboy) .  - سایبرپانک

راکربوی (Rockerboy)

راکربوی‌ها (Rockerboys) نوازندگان سرکشی هستند که برای مبارزه با اقتدار از موسیقی و شورش استفاده می‌کنند. آنها شباهت زیادی به راکرهای دهه ۸۰ پانک دارند که مخالف شرکت‌های بزرگ هستند و آن‌ها را به چشم خائن می‌بینند. از آنجایی که آن‌ها افرادی با کاریزما هستند، می‌توانند تعداد زیادی از مردم را از طریق اجرای موسیقی […]
کاپ (Cop) .  - سایبرپانک

کاپ (Cop)

کاپ‌ها (Cops) که در Cyberpunk Red با عنوان لومن (Lawman) شناخته می‌شوند، شامل کارآگاهان خصوصی، پلیس‌های برخوردکننده، و عوامل دولتی هستند. آن‌ها به عنوان افرادی که دارای اختیارات قانونی هستند می‌توانند از موقعیت خود برای ترساندن یا کنترل سایر افراد استفاده کنند. توانایی ویژه کاپ‌ها از اختیار (Authority) بهره می‌برند و به واسطه آن مردم […]
نومد (Nomad) .  - سایبرپانک

نومد (Nomad)

نومدها (Nomads) زمانی برده‌های مزدبگیر شرکت‌ها بودند که از کار اخراج شدند، و اکنون به عنوان مسافر و عضو باند موتورسوار در بزرگراه‌ها پرسه می‌زنند. از آنجایی که زندگی در جاده سخت است، آن‌ها پیوندهای خانوادگی قوی دارند. اگر یک نومد دچار مشکل شود، می‌تواند روی اعضای خانواده خود برای پشتیبانی حساب کند.