ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کاپ (Cop)

اشتراک‌گذاری

کاپ

Cop

کاپ (Cop) - سایبرپانک

نقش

قانو‌ن‌گذاران

توانایی ویژه

اختیار قانونی (Authority)

اولین نمایش

Cyberpunk 2013

کاپ‌ها (Cops) که در Cyberpunk Red با عنوان لومن (Lawman) شناخته می‌شوند، شامل کارآگاهان خصوصی، پلیس‌های برخوردکننده، و عوامل دولتی هستند. آن‌ها به عنوان افرادی که دارای اختیارات قانونی هستند می‌توانند از موقعیت خود برای ترساندن یا کنترل سایر افراد استفاده کنند.

توانایی ویژه

کاپ‌ها از اختیار (Authority) بهره می‌برند و به واسطه آن مردم را وادار به انجام آنچه می‌خواند می‌کنند. برخی با تکیه بر ترس این کار را انجام می‌دهند، و برخی به شکل حرفه‌ای به وظیفه خود عمل می‌کنند.

صفحات دیگر