ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

وودوو بویز

اشتراک‌گذاری

وودوو بویز

Voodoo Boys

وودوو بویز - سایبرپانک

نوع

باند

بنیان

۲۰۶۷

رهبر

بریجت

افراد برجسته

پلاسید

اعضا

احتمالا بین ۵۰ تا ۲۵۰

سطح تهدید

کم (شدید در نت)

وودوو بویز (Voodoo Boys) یکی از چند باند حاضر در نایت سیتی در Cyberpunk 2020 و Cyberpunk 2077 هستند.

شرح

این باند تروریست فروشنده مواد مخدر است. آن‌ها درگیر آیین جادویی عجیب و غریبی هستند، و به دانشجویان اطراف دانشگاه مواد مخدر غیر-صنعتی می‌فروشند. آن‌ها افرادی سادیست و بی‌رحم هستند که با هر دلیل یا بدون هیچ دلیلی افراد را می‌کشند، شکنجه می‌کنند، یا به آن‌ها تجاوز می‌کنند. ناقص یا معلول كردن قربانيان امری متداول در این باند است.

برخی از دانشجویان گاهی به این باند راه می‌یابند، اما هرگز به عنوان اعضای واقعی در نظر گرفته نمی‌شوند. این باند از آن‌ها به عنوان گوشت جلوی توپ برای جرایم سطح پایین بهره برداری می‌کند، یا آن‌ها را برای گرفتن پول از خانواده‌هایشان می‌دوشد.

هیچ شخص خارجی تاکنون با موفقیت به این باند نفوذ نکرده است. آن‌ها هیچ مقر ثابتی ندارند. مکان و زمان جلسه بعدی در پایان هر جلسه انتخاب می‌شود.

در سال ۲۰۷۷، وودوو بویز باندی مرموز از ناحیه پسیفیکا هستند و دیگر صرفا نت‌رانرهایی نیستند که اسرار اولد نت و بلک‌وال را برملا کنند.

آن‌ها توسط بریجت و فرد دست راست او یعنی پلاسید رهبری می‌شوند. آن‌ها با باند انیمالز نوعی رقابت دارند.

 
 

 

 

صفحات دیگر