ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

والنتینوس

اشتراک‌گذاری

والنتینوس

Valentinos

والنتینوس - سایبرپانک

موقعیت

نایت سیتی
هیوود
گلن، ولسپرینگز، ویستا دل ری

تعداد اعضا

۶٬۰۰۰

سطح تهدید

E
بالا (2077)

والنتینوس (Valentinos) یکی از چند باند حاضر در نایت سیتی در Cyberpunk 2020 و Cyberpunk 2077 هستند.

شرح

هدف اصلی این باند جذب زیباترین زنان نایت سیتی است و در واقع آن‌ها هدفی جز این ندارند.

در سال ۲۰۷۷، والنتینوها یکی از بزرگترین باندهای نایت سیتی هستند. آن‌ها به یک قانون اخلاقی خاص و سنت‌های صد-ساله متکی هستند. این باند عمدتا مناطق آمریکای لاتین از بخش هیوود را در اختیار دارد، و به ازرش‌هایی مانند عزت، عدالت و برادری پایند است.

صفحات دیگر