ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نومد (Nomad)

اشتراک‌گذاری

نومد

Nomad

نومد (Nomad) - سایبرپانک

نقش

جنگجویان جاده‌ای و کولی‌هایی که در بزرگراه‌ها پرسه می‌زنند

توانایی ویژه

خانواده

مهارت‌ها

ورزشکار
فناوری پایه
نزاع و جدال
رانندگی
تحمل
مبارزه نزدیک
تفنگ
بقا در بیابان

نومدها (Nomads) زمانی برده‌های مزدبگیر شرکت‌ها بودند که از کار اخراج شدند، و اکنون به عنوان مسافر و عضو باند موتورسوار در بزرگراه‌ها پرسه می‌زنند. از آنجایی که زندگی در جاده سخت است، آن‌ها پیوندهای خانوادگی قوی دارند. اگر یک نومد دچار مشکل شود، می‌تواند روی اعضای خانواده خود برای پشتیبانی حساب کند.

صفحات دیگر