ویکی سایبرپانک

فیکسر (Fixer)

اشتراک‌گذاری

فیکسر

Fixer

فیکسر (Fixer) - سایبرپانک

نقش

معامله‌گران، قاچاقچیان، دلال‌های اطلاعاتی

توانایی ویژه

معامله خیابانی (Streetdeal)

اولین نمایش

Cyberpunk 2013

فیکسرها (Fixers) قاچاقچیان و دلال‌های اطلاعاتی متصل به یکدیگر هستند که تجارت خود را در بازار سیاه انجام می‌دهند. از آنجا که آن‌ها ارتباط خوبی با رفت و آمدهای خیابانی دارند، می‌توانند یک شخص، مکان یا چیز مورد نظر را در منطقه عملیاتی خود پیدا کنند. پروتکل برای از بین بردن محموله از اکوسیستم هدف ، کلیه ردپاها را از طریق فریب ها و جعلی ها پوشش می دهد تا سردرگمی را به حداکثر برساند.

توانایی ویژه

معامله خیابانی (Streetdeal): توانایی ویژه یک فیکسر مذاکره در یک معامله خیابانی است. فیکسرهای کارهایی را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهد که شامل دادن پول برای خرید تجهیزات است.

فیکسرهای برجسته

  • داکوتا اسمیت
  • دکستر دی‌شاون
  • دیونو دینوویچ
  • مستر هندز
  • موامار ال کاپیتان ریس
  • ریچینا جونز
  • روگ
  • سباستین پادر ایبرا
  • واکاکو اوکادا