ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سولو (Solo)

اشتراک‌گذاری

سولو

Solo

سولو (Solo) - سایبرپانک

نقش

قاتلان استخدامی، محافظان شخصی، آدم‌کش‌ها، سربازها

توانایی ویژه

حس مبارزه (Combat Sense - 2020)
آگاهی مبارزه (Combat Awareness - RED)

مهارت‌ها

تفنگ دستی
نزاع یا هنرهای رزمی
مبارزه نزدیک
فناوری سلاح
ورزشکار
مسلسل دستی
مخفی‌کاری

سولوها (Solos) محافظان شخصی، مزدوران، و آدم‌کش‌ها هستند. آن‌ها به دلیل مهارت‌هایشان و آموزش‌های مداوم، توانایی درک خطر، مشاهده تله‌ها و تقریبا توانایی فرا انسانی برای جلوگیری از آسیب‌ها را دارند.

توانایی ویژه (۲۰۲۰)

حس مبارزه (Combat Sense): این توانایی مبتنی بر آموزش مداوم و حرفه‌ای بودن یک سولو است. حس نبرد به سولو اجازه می‌دهد تا خطرات را درک کند و از تله‌ها آگاه شود.

توانایی ویژه (RED)

آگاهی مبارزه: این توانایی به سولو اجازه می‌دهد تا آموزش‌های خود را فراخوانی کند تا آگاهی بیشتری از میدان جنگ داشته باشد. هنگامی که مبارزه شروع می‌شود، او در هر زمانی خارج از نبرد، یا با یک اکشن در حین مبارزه می‌تواند تعداد کل امتیازات نقش خود را در چند قابلیت فرعی تقسیم کند. برخی از توانایی‌ها به امتیاز بیشتری نیاز دارند تا فعال شوند.

صفحات دیگر