ویکی سایبرپانک

سولو (Solo)

اشتراک‌گذاری

سولو

Solo

سولو (Solo) - سایبرپانک

نقش

قاتلان استخدامی، محافظان شخصی، آدم‌کش‌ها، سربازها

توانایی ویژه

حس نبرد (Combat Sense)

اولین نمایش

Cyberpunk 2013

سولوها (Solos) محافظان شخصی، مزدوران، و آدم‌کش‌ها هستند. آن‌ها به دلیل مهارت‌هایشان و آموزش‌های مداوم، توانایی درک خطر، مشاهده تله‌ها و تقریبا توانایی فرا انسانی برای جلوگیری از آسیب‌ها را دارند.

توانایی ویژه

حس نبرد (Combat Sense): این توانایی مبتنی بر آموزش مداوم و حرفه‌ای بودن یک سولو است. حس نبرد به سولو اجازه می‌دهد تا خطرات را درک کند و از تله‌ها آگاه شود.