ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تکی (Techie)

اشتراک‌گذاری

تکی

Techie

تکی (Techie) - سایبرپانک

نقش

مکانیک‌ها و تکنسین‌های نابکار

توانایی ویژه

Jury Rig
تلکه کردن / Scrounge
پزشکی / Med Tech

مهارت‌ها

فناوری پایه
سایبرتک
تحصیلات
الکترونیک
تحصیلات

تکی‌ها (Techies) متشکل از تکنسین‌ها تا متخصصان سایبرنتیک هستند. آن‌ها معمولا فن‌آوران زیرزمینی هستند که کارهای «غیررسمی» انجام می‌دهند.

صفحات دیگر