ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

توکیو

اشتراک‌گذاری

توکیو

Tokyo

توکیو - سایبرپانک

نوع

شهر

کشور

ژاپن

منطقه

کانتو

موقعیت

استان توکیو

جمعیت

۵۷ میلیون

نمایش در

Cyberpunk 2020
Cyberpunk Red

توکیو (Tokyo) مجزا از استان توکیو، یک کلان‌شهر و پایتخت ژاپن است. این شهر از سال ۱۸۶۹ پایتخت ژاپن بوده است.

توکیو بخشی از منطقه کانتو در جنوب شرقی جزیره اصلی ژاپن به نام هونشو را تشکیل می‌دهد که شامل جزایر ایزو و اوگاساوارا است. این شهر به عنوان مرکز فرهنگی کشور باقی مانده و با هجوم پناهجویان جمعیت آن به ۵۷ میلیون نفر رسیده است. توکیو همچنین میزبان زایباتسو‌های مختلف مانند آراسکا، کنداچی، FACS، فوجیوارا، سگ‌آتاری، و بسیاری از شرکت های بزرگ دیگر است.

صفحات دیگر