ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بایوتکنیکا

اشتراک‌گذاری

بایوتکنیکا

Biotechnica

بایوتکنیکا - سایبرپانک

نوع

مهندسی ژنتیک
پژوهش در میکروبیولوژیک و بیوشیمی

شعار

بایوتکنیکا: شما را با آینده سازگار می‌کند

مقر

رم، ایتالیا
لا هویا، کالیفرنیا

رهبر

نیکولو لوگاجیا

افراد برجسته

نیکولو لوگاجیا
میچیکوسانگ لوگاجیا
لارس مارستد

تعداد اعضا

۳۶٬۲۵۶

بایوتکنیکا (Biotechnica) یک شرکت نسبتا کوچک است. بایوتکنیکا مجوز استفاده از گیاهان اصلاح شده ژنتیکی تی. والگاریس مگاسواویس را برای شرکت‌های پتروشیمی مانند سواویل (SovOil) و پتروچم صادر می کند.

این شرکت علاوه ارائه حق امتیاز استفاده از CHOOH2 به شرکت‌های دیگر، دارای تعداد زیادی از محصولات بایوور در بازار است.

صفحات دیگر