شخصیت ها

با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
کاپ‌هد (Cuphead) (شخصیت) Cuphead

کاپ‌هد (Cuphead) (شخصیت)

Cuphead شخصیتی قابل بازی در عنوان Cuphead است که به عنوان شخصیت و بازیکن اول شناخته می‌شود. ظاهر او ظاهری شبیه به Mugman دارد اما شلوار و نی بالای سرش و همین طور دماغ کوچکش قرمز رنگ هستند. او کفش‌های قهوه‌ای به پا دارد و دستکشی سفید به دست. داستان بعد از این کاپ‌هد و ماگ‌من شرط را […]

ماگ‌من (Mugman) Cuphead

ماگ‌من (Mugman)

ماگ‌من (Mugman) شخصیتی قابل بازی در بازی Cuphead است که به عنوان شخصیت و بازیکن دوم شناخته می‌شود. ظاهر Mugman ظاهری مشابه به شخصیت برادرش یعنی Cuphead دارد و تنها تفاوتش در آبی رنگ بودن شلوار، نی روی سرش و دماغ بزرگش است. همچنین او چشم‌های او به بیضی شکل است. ماگ‌من Mugman نقش قهرمان […]

The Devil (شیطان) Cuphead

The Devil (شیطان)

The Devil یا شیطان شخصیت منفی و ضدقهرمان اصلی بازی Cuphead و همچنین غول آخر (Boss) این عنوان است. او که شرط را از Cuphead و Mugman برده است رو به این دو می‌گوید که «درخواست من را انجام دهید تا شاید شما را ببخشم.» داستان او در کازینوی خودش روی یک بازی با دو شخصیت […]