ویکی Control

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اصطلاحات

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
شی حامل قدرت (Object of Power) .  - Control

شی حامل قدرت (Object of Power)

اشیای حامل قدرت (Objects of Power) به اختصار OoPها فرمی از آیتم تغییر یافته هستند که به Astral Plane متصل هستند. اشیای حامل قدرت برخلاف آیتم‌های تغییر یافته معمول می‌توانند توسط افراد توانا مورد استفاده قرار گیرند و قابلیت‌هایی را در اختیار فرد حامل بگذارند. جسی فیدن قادر است از طریق Astral Plane به این […]

Threshold (آستانه)

آستانه‌ها یا Thresholdها مکان‌هایی هستند که به عنوان اتصالی میان زمین و دیگر ابعاد عمل می‌کند. در Oldest House آستانه‌ها به طور خود به خود ظاهر می‌شوند و آن‌ها به طور مرتب توسط اداره کنترل فدرال مورد مطالعه قرار می‌گیرند. رنجرها یا تکاورهای اداره مسئول شناسایی و بررسی مکان‌نگاری آستانه‌ها هستند. آستانه‌های شناخته شده در […]
آیتم تغییر یافته (Altered Item) .  - Control

آیتم تغییر یافته (Altered Item)

آیتم تغییر یافته (Altered Item) به اختصار AIها اشیایی هستند که در هنگام رویدادهای جهان تغییر یافته تحت تاثیر نیروهای غیر طبیعی قرار گرفته‌اند. آیتم‌های تغییر یافته با وجود ظاهر معمولی که دارند اما دارای خواص منحصر به فرد و گاهی خطرناک هستند که از قوانین طبیعی پیروی نمی‌کنند. اداره کنترل فدرال به نگهداری و […]

رزونانس (Resonance)

رزونانس (Resonance) یک نیروی مرموز مورد مطالعه توسط اداره کنترل فدرال است که ارتعاشات و فرکانس‌های بین بعدها را اندازه‌گیری می‌کند. رزونانس همانند میدان‌های انرژی در فیزیک استاندارد نیرویی بوده که همیشه وجود داشته اما قابل مشاهده نبوده است.  کاسپر دارلینگ بعد از کشف یک موجودیت بر پایه رزونانس در Slidescape-36 این تئوری را مطرح […]

Altered World Event

رویدادهای جهان تغییر یافته (Altered World Events) به اختصار AWEها رویدادهایی فرا طبیعی هستند که توسط اداره کنترل فدرال مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. این رویدادها در نتیجه‌ی نفوذ نیروهای فرا طبیعی از بعدهای دیگر به واقعیت معمول اتفاق افتاده است. در واقع واژه AWE به طور کلی به هر نوع رخداد فرا طبیعی اشاره دارد که […]