بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آیتم تغییر یافته (Altered Item)

اشتراک‌گذاری
آیتم تغییر یافته (Altered Item) Control

ملکه قطب شمال (Arctic Queen) یک آیتم تغییر یافته است که در FBC نگهداری می‌شود.

آیتم تغییر یافته (Altered Item) به اختصار AIها اشیایی هستند که در هنگام رویدادهای جهان تغییر یافته تحت تاثیر نیروهای غیر طبیعی قرار گرفته‌اند.

آیتم‌های تغییر یافته با وجود ظاهر معمولی که دارند اما دارای خواص منحصر به فرد و گاهی خطرناک هستند که از قوانین طبیعی پیروی نمی‌کنند. اداره کنترل فدرال به نگهداری و مطالعه روی خواص این آیتم‌ها می‌پردازد تا بتواند طبیعت آن‌ها را درک کند و از آن‌ها در جهت حفاظت از بشریت استفاده کند. برخی از آیتم‌های تغییر یافته با عنوان اشیای حامل قدرت شناخته می‌شوند و قادراند قابلیت‌هایی را به برخی افراد توانا اعطا کنند. بیشتر آیتم‌های تغییر یافته که تحت اختیار FBC هستند در نمایشگاه (Panopticon) و بخش Containment نگهداری می‌شوند.

ماهیت

این آیتم‌ها در هنگام رویدادهای جهان تغییر یافته (AWEها) ایجاد شده‌اند، رویدادهایی که حاوی نیروهای مرموزی از بعدهای دیگر هستند. این نیروها روی ذهن و ناخودآگاه انسان تاثیرگذار است. بنا بر پژوهش‌های FBC آیتم‌های تغییر یافته ادراکی ندارند اما دارای میزانی از برنامه‌ریزی هستند و توسط انسان‌ها ستایش می‌شوند.

دسته‌بندی

آیتم‌های تغییر یافته همانند اشیای حامل قدرت در پنج دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی به واسطه دو حرف آخر شناسه هر آیتم قابل شناسایی است. برای نمونه آیتم قایق قو با شناسه AI19-KE شناخته می‌شود که دو حرف آخر آن یعنی KE مربوط به کلاس یا دسته آیتم است. چهار دسته دیگر با حروف PE, UE, AE و BE شناخته می‌شوند.

  • دسته KE: این آیتم‌ها تاثیر فیزیکی مستقیم روی خود و محیط پیرامون خود دارند.
  • دسته PE: این آیتم‌ها مثل هیپنوتیزم تاثیر روانی و فیزیکی روی موجودات زنده دارند.
  • دسته UE: این آیتم‌ها دارای تاثیرات مختلفی دارند و هیچ اشتراک واضح در آن‌ها دیده نمی‌شود.
  • دسته AE: تنها دو آیتم در این دسته وجود دارد. «درخت خاطرات تعطیلات» که قادر است حرف‌های زده شده را تکرار کند، و دیگری «اردک لاستیکی» که قادر است مسافت‌های کوتاه را با سرعت طی کند و جلوی افرادی که با آن ارتباطی برقرار کرده‌اند ظاهر شود.
  • دسته BE: تنها آیتم موجود در این دسته «چکش بازی» است که قادر است یک ویروس را پخش کند. از آن جایی فایل مربوط به این آیتم به گذشته‌ی دور است این احتمال وجود دارد که دسته‌بندی BE دیگر مورد استفاده قرار نگرفته باشد.
صفحات دیگر