بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

صفحات برجسته

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
آرک‌های داستان .  - مرد اره ای

آرک‌های داستان

این صفحه شامل فهرست تمام آرک‌های داستان مجموعه‌ی مانگای چینسا من (مرد اره ای) است. این مجموعه در حال حاضر شامل دو حماسه اصلی است که حماسه اول با هشت آرک پایان یافته است. بخش ۱ - حماسه امنیت عمومی آرک مقدمه / Intro arc تعداد چپترهای مانگا: ۴ (۱-۴) تعداد قسمت‌های انیمه: ۲ (۱-۲) در […]