بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خون‌آشام

اشتراک‌گذاری
خون‌آشام
کنت دراکولا، ارباب خون‌آشام‌ها

خون‌آشام یا ومپایر (Vampire) نژادی از موجودات مرده جاودانه در مجموعه کسلوانیا هستند که به عنوان نیروهای متخاصم اصلی شناخته می‌شوند. آن‌ها تهدید می‌کنند که جهان را در تاریکی و هرج و مرج ببرند.

تاریخچه

خون‌آشام‌ها مردگان متحرک و فرا طبیعی هستند که منشأ آن‌ها از فرهنگ اسلاو و جهان باستان آمده است. اعتقاد بر این است که آن‌ها شامل اجسادی از ارواح مردگان بی‌قرار، بدعت‌گذاران دین، استفاده‌کنندگان از جادوی سیاه، یا حتی کسانی که روح خود را به خدایان تاریک و شیاطین فروخته‌اند، هستند. این موجودات زنده دارای قدرت‌های تاریکی هستند مانند توانایی فیزیکی فوق بشری، تغییر شکل دادن، پرواز کردن، تلپورت کردن، کنترل برق، کنترل آتش و جاودانگی. آن‌ها می‌توانند با خون دادن، قربانیان خود را به خون‌آشام تبدیل کنند و فقط با نور خورشید، وسایل مسح‌شده و مقدس، یا تخریب شدن قلب‌هایشان کشته می‌شوند.

خون‌آشام‌ها در کسلوانیا

خون‌آشام‌ها در مجموعه کسلوانیا کمی متفاوت هستند. در حالی که آن‌ها بیشتر ویژگی‌های گفته شده را دارند، اما توانایی استفاده از جادوی سیاه را نیز دارند و برخی می‌توانند از منشأ همه شرارت‌ها یعنی آشوب استفاده کنند تا قدرت خود را به بهای تباه کردن خود بیشتر کنند.

دراکولا همچنین قدرت‌های منحصردی دارد مانند توانایی هدایت و جذب شر برای احیای خود پس از مدت زمانی طولانی، احضار شیاطین کوچکتر، نفرین کردن زمین‌های اطراف خود برای پوسیدگی، طاعون و قحطی، و تباه کردن بیشتر قلب مردم. این احتمال وجود دارد که این قدرت‌ها توسط خود آشوب به دلیل انتخاب شدن به عنوان یک ارباب تاریکی به او اعطا شده باشد.

در تاریخچه سری کسلوانیا، خون‌آشام‌ها به عنوان شیطانی بزرگ به تصویر کشیده شده‌اند که بشر را به وحشت می‌اندازد. در حالی که منشأ آن‌ها به وضوح مشخص نیست و واقعا هیچ چیزی در مورد آن‌ها شناخته شده نیست، جز این واقعیت که آن‌ها مدت‌ها قبل از ظهور دراکولا وجود داشته‌اند و از انکار انسانیت خود (گاهی با کمک اشیای جادویی مانند سنگ سرخ) متولد شده‌اند، یا اینکه انسانی بوده‌اند که توسط خون‌آشام دیگری تبدیل شده‌اند.

صفحات دیگر