ویکی کسلوانیا

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ارباب تاریکی

اشتراک‌گذاری

ارباب تاریکی (Dark Lord) که همچنین با نام شاهزاده تاریکی یا پادشاه شیطانی شناخته می‌شود، فرمانروای نیروهای آشوب بر روی زمین و در جهان زیرین است. او یک موازنه شیطانی در برابر «خیر» است که بدون آن هیچ خوبی وجود نخواهد داشت. او همچنین ممکن است ارباب یک قلعه باشد، اگرچه حاکم قلعه لزوما یک ارباب تاریکی نیست. اگر تاریکی برای همیشه شکست بخورد، یک تاریکی جدید باید بوجود بیاید تا تعادل را در جهان حفظ کند.

خط زمانی اولیه

داشتن تسلط بر قدرت‌های آشوب بزرگترین روش برای تبدیل شدن به یک ارباب تاریکی است، اگرچه در اختیار داشتن سنگ سرخ ممکن است به عنوان یک کاتالیزور در این فرآیند عمل کند. دراکولا تنها ارباب تاریکی شناخته شده است، اگرچه موجودات متعددی وجود دارند که پتانسیل جانشینی او را دارند. سوما کروز کسی بود که روح دراکولا را در اختیار داشت و بیشترین ظرفیت را برای جانشینی او داشت. در واقع او در پایان‌بندی‌های بد دو بازی Castlevania: Aria of Sorrow و Castlevania: Dawn of Sorrow آن را عملی کرد. چندین نامزد دیگر برای ارباب تاریکی نیز وجود دارند که در لحظه مرگ دراکولا متولد شده‌اند، که هر کدام یکی از قدرت‌های او را به ارث برده‌اند و بنابراین نامزد جایگزینی او هستند.

گالاموت موجودی قدرتمند از دنیای دیگر بود که به دنبال تبدیل شدن به یک ارباب تاریکی بود. به نظر می‌رسد که او برای انجام این کار باید دراکولا را نابود کند.

خط زمانی اربابان سایه

در جهان اربابان سایه، شاهزاده تاریکی لقب فرمانروای نیروهای شیطانی بر روی زمین و جهان زیرین است. او یک موازنه و دشمن شیطانی در برابر خدا است که قدرتی فراتر از قدرت اربابان سایه دارد و پس از خدا در رتبه دوم قرار دارد. او همچنین ممکن است ارباب یک قلعه باشد، اگرچه حاکم قلعه لزوما یک شاهزاده تاریکی نیست (مثل کارمیلا). نکته جالب این است که بیش از یک شاهزاده تاریکی می‌تواند وجود داشته باشد، همانطور که دیده شد دراکولا ظهور کرد در حالی که شیطان نیز حاضر بود.

هر شاهزاده تاریکی به عنوان مظاهر شر، بر یک سلطه اهریمنی حکومت می‌کند (جهنم برای شیطان و کسلوانیا برای دراکولا). با این حال، انگیزه‌های آن‌ها می‌تواند به طرز شگفت‌انگیزی متفاوت باشند: شیطان می‌خواهد به عنوان خدای جدید بر زمین و آسمان حکومت کند، در حالی که دراکولا در ابتدا می‌خواست انتقام خود را از انجمن برادری نور بگیرد و جهان را به روش خودش بازسازی کند. اما با گذشت زمان این ارباب خون‌آشام خود را یک هیولای ضروری دانست تا هیولاهای بدتری مانند شیطان و زوبیک نتوانند جای او را بگیرند.

صفحات دیگر