بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آیتم کرش

اشتراک‌گذاری
آیتم کرش
صلیب بزرگ (Grand Cross)، یکی از شناخته شده‌ترین آیتم کرش‌ها

یک آیتم کرش (Item Crash) که همچنین با نام سوپر اتک (Super Attack) شناخته می‌شود، یک حمله ویژه در مجموعه کسلوانیا است که در آن شخصیت بازیکن قدرت پنهان یک سلاح فرعی را آزاد می‌کند. این نوع حملات برای اولین بار در Castlevania: Rondo of Blood معرفی شدند و از آن زمان به عنوان یک توانایی اصلی در این مجموعه تکرار شدند. اجرا کردن یک آیتم کرش، قلب‌های بیشتری نسبت به حمله سلاح‌های فرعی معمول لازم دارد، اما به طور کلی یک حمله ویرانگر است که می‌تواند اکثر دشمنان روی صفحه را بکشد، یا تا حد زیادی سلامتی یک باس را کاهش دهد.

صفحات دیگر