عمر سلیمان (Omar Sulaman)

عمر سلیمان

Omar Sulaman

عمر سلیمان (Omar Sulaman) Call of Duty

نام مستعار

گرگ

درجه

رهبر

وابسته به

القتلا

مرگ

۲۰ اکتبر ۲۰۱۹
کوهستان عقره، اورزیکستان

کشته شده توسط

فرح کریم یا الکس

نژاد

اهل خاورمیانه

بازیگر

جوئل اسوتو

عمر سلیمان (Omar Sulaman) ملقب به گرگ (The Wolf) یک آنتاگونیست ثانویه در Call of Duty: Modern Warfare است.

او رهبر سازمان تروریستی القتلا در کشور اورزیکستان و مغز متفکر سرقت سلاح‌های شیمیایی، از جمله گاز کلرین از این کشور به منظور استفاده علیه اهداف غربی در سراسر دنیا است. گرگ به هر وسیله‌ای خواستار حفظ استقلال افراد خود است. شورشیان او قصدشان تنها از بین بردن اشغالگران خارجی از میهن‌شان است. گروه القتلا برای نشان دادن جدیت خود تلفات بسیاری را در هر کجا و هر زمان تحمیل می‌کند. این موضوع باعث شده تا عمر سلیمان در مقابل نیروی آزادی‌بخش اورزیکستان به رهبری کریم فرح قرار بگیرد.