بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کتاب

اشتراک‌گذاری

کتاب

The Book

کتاب - سگ‌های ولگرد بانگو

کانجی

روماجی

هُن

اولین نمایش

چپتر ۵۸
قسمت ۳۳

کتاب (The Book) اشاره به کتابی فرا طبیعی دارد که مورد دلخواه جناح‌های مختلفی از کاربران دارایی توانایی است. موقعیت این کتاب ناشناخته است اما یک کاربر با مهارت‌هایی پیش‌شناختی قادر به دیدن آن به شکل مهر و موم شده در یوکوهاما بوده است.

صفحه‌ای از این کتاب در حال حاضر در اختیار کاموی است.

شرح

این کتاب نسخه‌ای از یک رمان است که تمام صفحات آن خالی است و هر چیزی که در آن نوشته شود به حقیقت تبدیل می‌شود. به گفته فیتزجرالد، تنها یک نسخه از کتاب وجود دارد و در برابر هر نوع شعله یا مهارت ویژه‌ای نفوذ ناپذیر است.

به گزارش تاندا، در مقطعی یک صفحه از این کتاب برای اهداف تحقیقاتی جدا شد. این صفحه نیز همان قابلیت‌های کتاب را دارد.

با این حال این کتاب دارای محدودیت‌ها و توانایی‌های خاص خود است:

  • متن نوشته شده در آن باید یک رابطه سببی ثابت با خود داشته باشد.
  • نوعی انسجام روایی برای متن نیاز است. به این ترتیب نمی‌توان به سادگی در آن نوشت: «روزی روزگاری، بشریت از بین رفت».
  • آنچه در کتاب یا صفحه نوشته شده است باید از روایت یک داستان پیروی کند. مطابق با محدودیت شماره ۲، هر کسی که از صفحه استفاده می‌کند باید با تلاش خود تعدادی از رویدادها را روایت کند. تنها در این صورت است که رویدادهای نوشته شده به واقعیت تبدیل می‌شود.
  • یک صفحه زمانی اثر دارد که یک طرف آن با نوشته پر شده باشد.

بیست (BEAST)

به گفته اوسامو دازای، کتاب کم و بیش منشأ دنیای BEAST است. در کتاب تعداد نامتناهی از جهان‌های بالقوه وجو دارد که بسته به انتخاب‌های انجام شده و شرایط تعیین‌شده، می‌توانند به تعداد نامتناهی از مسیرهای مختلف منشعب شوند. لحظه‌ای که چیزی در صفحه‌ای از کتاب نوشته شود، جهانی متناسب با آنچه نوشته شده «احضار می‌شود».

از این رو «جهان» شامل واقعیت فیزیکی خارج از کتاب و شامل جهان‌های ممکن نامحدود داخل کتاب می‌شود. دستوراتی از بیرون می‌توانند این دنیا را بازنویسی کنند یا حتی آن را نابود کنند.

تاریخچه

اطلاعات بسیار کمی از کتاب وجود دارد. سانتوکا تاندا پیشنهاد کرده بود که این کتاب در واقع بخشی از قدرت یک کاربر درای توانایی بوده است، اما بعدا رانپو ادوگاوا این تئوری را رد کرد و اعلام کرد که این شی توسط «چیزی فراتر از توانایی‌های ما» ایجاد شده است.

این موضوع مشخص شده است که سیگما سه سال پیش با استفاده از این کتاب خلق شده است.

صفحات دیگر