بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

چشمان خدا

اشتراک‌گذاری

چشمان خدا

Eyes of God

چشمان خدا - سگ‌های ولگرد بانگو

وابسته به

امنیت منهاست

منشا

تی. جی. الکبرگ

اولین نمایش

چپتر ۴۵
قسمت ۳۲

چشمان خدا (Eyes of God) یک سیستم شناسایی است که توسط تی. جی. اکلبرگ ساخته شده است.

شرح

این یک سیستم شناسایی و ردیابی خودکار برای دوربین‌های امنیتی است.

روال‌های یادگیری یکپارچه این سیستم اجازه می‌دهد تا افراد را حتی از روی یک ویدیوی نامشخص شناسایی کند. این سیستم حتی می‌تواند اهداف خارج از قاب ویدئو را با دقت ۹۷ درصدی شناسایی کند.

صفحات دیگر