بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

چارچوب سه‌جانبه

اشتراک‌گذاری
چارچوب سه‌جانبه
سه جزء اصلی چارچوب سه‌جانبه

چارچوب سه‌جانبه (Tripartite Framework) چارچوبی ایجاد شده توسط سوسکی ناتسومه بعد از جنگ بزرگ است.

پیش‌زمینه

پس از جنگ، جنگ‌سالاران و سازمان‌های غیرقانونی متعددی از کشورهای مختلف به یوکوهاما آمدند و شرایط شهر را تغییر دادند. در یک چشم به هم زدن شهر تبدیل به مناطقی بی‌قانون شد و خشونت و ناآرامی افزایش یافت .ناتسومه وارد عمل شد و اوگای موری و یوکیچی فوکوزاوا را گرد هم آورد تا چارچوب سه‌جانبه را ایجاد کند. پس از تحقق این طرح، ناتسومه بازنشسته شد.

صفحات دیگر