ویکی سگ‌های ولگرد بانگو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

موبی دیک

اشتراک‌گذاری

موبی دیک

Moby Dick

موبی دیک - سگ‌های ولگرد بانگو

دسته‌بندی

مکمل، هجومی

کاربر

هرمن ملویل

اولین نمایش

چپتر ۲۷ (مانگا)
قسمت ۲۰ (انیمه)

موبی دیک (Moby Dick) توانایی متعلق به هرمان ملویل است. همچنین این نهنگ قبلا یکی از پایگاه‌های انجمن بود.

شرح

موبی دیک یک هواپیمای بزرگ به شکل نهنگ است که ۲۹۰۰۰ تن وزن دارد. هرمن اشاره کرده است که موبی دیک در واقع موجود زنده‌ای است که در مقطعی آزادانه در آسمان پرسه می‌زد. با این حال، انجمن در نهایت آن را به یک قلعه هوایی تبدیل کرد و بیش از ۷۰ درصد آن را اصلاح کرد. به همین دلیل، هرمن دیگر کنترل نهنگ را در اختیار نداشت.

به عنوان پایگاه هوایی سابق انجمن، این مکان حاوی دفتر فرانسیس اسکات کی فیتزجرالد، یک درمانگاه، یک سلول زندان، و محله های مختلف دیگر ربود. این هواپیمای تسلیح شده همچنین دارای توپخانه ضدهوایی و مجهز به حسگر هوایی بود و همین طور دارای یک حالت پنهان کاری بود.

زمانی که موبی دیک از ارتفاع دو کیلومتری پرتاب شد، تخمین زده شد که نیروی انفجاری معادل ۱۴۰ تن TNT دارد. انجمن از این پتانسیل مخرب با برنامه‌ریزی برای سقوط موبی دیک به یوکوهاما استفاده کرد تا به یک کتاب ویژه دستیابی پیدا کند. این فرود به عنوان مرحله دوم طرح اضطراری آن‌ها در نظر گرفته شده بود که فقط از طریق یک سوئیچ پایانه قابل اجرا بود. اما بعدا سیستم کنترل موبی دیک توسط یک حزب خارجی هک شد تا سقوط به یوکوهاما عملی شود. در پایان، کیوکا ایزومی هواپیمایی که در آن زندانی بود را به موبی دیک زد تا این نهنگ غول‌پیکر در آب غرق شود.

هرمن نشان داده است که قادر به ایجاد نهنگ‌های سفید پرنده است. برای مثال وقتی آنگو ساکاگوچی هرمان را برای بازجویی در مورد انجمن برد، یک نهنگ سفید کوچکتر شبیه موبی دیک از نیمکتی که او روی آن نشسته بود بیرون آمد.

صفحات دیگر