ویکی سگ‌های ولگرد بانگو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دروازه

اشتراک‌گذاری

در اشکال حیات مشتق شده از توانایی، دروازه (Gate) اشاره به یک مهر و موم تکینگی دارد. باز شدن دروازه حتی به طور مختصر می‌تواند یک تکینگی شدید و فاجعه‌بار را در دنیای فیزیکی رها کند.

شرح

هر یک از توانایی‌های مصنوعی با یک دستور مهر و موم ساخته می‌شود که به عنوان یک کد احراز هویت برای باز کردن دروازه آن‌ها عمل می‌کند. در مورد توانایی‌های گرانشی، باز کردن آن منجر به انبساط فاز توانایی همراه با پرتوهای پرانرژی تابشی هاوکینگ می‌شود که به طور تصاعدی افزایش می‌یابد و فضا را درگیر می‌کند. دروازه همچنین می‌تواند بنا به خواست خود کاربر یا به زور توسط طرف دیگری باز شود.

فرم‌ها

صفحات دیگر