ویکی Borderlands

FL4K

اشتراک‌گذاری

FL4K

FL4K Borderlands

نوع شخصیت

شخصیت قابل بازی

جنسیت

خارج از جنسیت

نژاد

ربات

FL4K (کوتاه شده‌ی یک نام ۵۱۲ حرفی طراح کارخانه) یک شخصیت قابل بازی در Borderlands 3 است. کلاس او بیست‌مستر (Beastmaster) است.

صفحات دیگر