ویکی Borderlands

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کاتاگاوا (Katagawa Jr)

اشتراک‌گذاری

کاتاگاوا جی‌آر.

Katagawa Jr.

کاتاگاوا (Katagawa Jr) یک آنتاگونیست مهم در Borderlands 3 است. او برای مالیوان کار می‌کند و در سیاره پرومتیا حضور دارد.

پیش‌زمینه

کاتاگاوا فرزند دو فرد بالا-رده در مالیوان است. او یا ۱۱ یا ۱۲ خواهر و برادر بزرگتر دارد که تنها نائوکو از بین آن‌ها زنده مانده است. نائوکو فرار کرد و خود را به عنوان یک سرباز اطلس پنهان کرد که در ماموریت جانبی Proof of Wife قابل یافتن است. بنا بر نقل قول‌های کاتاگاوا و گزارش‌های ECHO به نظر می‌رسد که  که شیوه‌ی زندگی کاتاگاوا همراه با خوش‌گذرانی است.

صفحات دیگر