ویکی Borderlands

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پرومتیا (Promethea)

اشتراک‌گذاری
پرومتیا (Promethea) Borderlands

پرومتیا (Promethea) سیاره‌ای است که شرکت اطلس تکنولوژی بیگانه را روی آن یافت و با مهندسی معکوس این فناوری اقدام به بهبود سلاح‌ها و فضاپیماهای خود کرد. Crimson Lance نیز روی این سیاره حضور نظامی دارد.

بنا بر گفته‌ها شرایط زندگی روی پرومتیا احتمالا سخت است، یا حداقل بدتر از زندگی دشوار مهاجران روی پاندورا است. شهروندان Sanctuary نیز به این موضوع اشاراتی داشته‌اند.

صفحات دیگر