ویکی Borderlands

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نابودکننده (The Destroyer)

اشتراک‌گذاری

نابودکننده

The Destroyer

نابودکننده (The Destroyer) Borderlands

نوع شخصیت

دشمن (باس)

نابودکننده (The Destroyer) یک موجود عظیم تهدیدآمیز از بُعدی دیگر است که درون سیاره پاندورا مهر و موم شده است. این یک هیولای غول‌پیکر تک-چشم با دهانی بزرگ و چند شاخک است. اریدین‌ها هزاران سال پیش به بهای نابودی تمام تمدن خود دیسترویر را درون یک والت حبس کردند.

نمایش‌ها

  • Borderlands
  • Borderlands: The Pre-Sequel (چشم نابودکننده)
  • Borderlands 3
صفحات دیگر