ویکی Borderlands

والت (The Vault)

اشتراک‌گذاری

مخزن

The Vault

والت (The Vault) Borderlands

منطقه

فلات‌های نمک (The Salt Flats)

سفر سریع

The Vault

مکان‌های متصل

Eridian Promontory

بازی

Borderlands

مخزن یا والت (Vault) به مکانی مخفی در سیاره پاندورا اطلاق می‌شود که حامل تکنولوژی بیگانه است. از زمانی که شایعات پیرامون وجود چنین مخازنی شکل گرفت، توجه افراد مختلفی از گروه‌های کوچک با اهداف فردی تا تولیدکنندگان اسلحه در مقیاس بزرگ به آن جلب شد. هدف اصلی شرکت‌ها استفاده از فناوری والت برای قدرت و سود بیشتر بود. در مقطعی یک فرشته نگهبان که اعتقاد محکمی نسبت به والت داشت با چند شکارچی والت برگزیده را توسط تماس برقرار کرد و آن ها را برای یافتن آن راهنمایی کرد.

در Borderlands 2 مشخص شد که بیش از یک والت در سیاره پاندورا، و همین طور در سیارات دیگر وجود دارد. یکی از والت‌های سیاره پاندورا که با نام والت جنگجو شناخته می‌شد، یک ابرسلاح اریدین را در خود جای داده بود.

صفحات دیگر