ویکی Borderlands

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تایرین کالیپسو (Tyreen Calypso)

اشتراک‌گذاری

تایرین کالیپسو

Tyreen Calypso

تایرین کالیپسو (Tyreen Calypso) Borderlands

نوع شخصیت

دشمن (باس)

نژاد

انسان (سایرن)

گروه وابسته

فرزندان والت

صداپیشه

الیسا ملندز

تایرین کالیپسو (Tyreen Calypso) آنتاگونیست اصلی Borderlands 3 و در کنار برادرش تروی یکی از دو رهبر فرزندان والت است. او یک سایرن است و از قابلیت‌های غیرقابل باوری بهره می‌برد.

نقش

تایرین آنتاگونیست اصلی Borderlands 3 است. در ابتدا توسط فرزندان والت به عنوان «ملکه خدا» معرفی شد. او خیلی زود پی برد که گروهی جدید از شکارچیان والت شکار به دنبال کلید همان والتی هستند او نیز هست و به همین سبب علاقه‌ای شخصی نسبت به اقدامات این گروه پیدا کرد. ابتدا او به همراه برادرش در اقدام به دست انداختن و طعنه زدن به شکارچیان والت کرد و اعضای فرقه‌اش را علیه آن‌ها به صف کرد. اما او سرانجام با استفاده از قدرت‌های سایرنی خود و تقویت قدرتش به واسطه‌ی جذب نیروی دیگران سعی کرد تا شکارچیان را نابود کند.

صفحات دیگر