ویکی Borderlands

ایوا (Ava)

اشتراک‌گذاری

ایوا

Ava

ایوا (Ava) Borderlands

نوع شخصیت

NPC

جنسیت

مونث

نژاد

انسان

گروه وابسته

مهاجمان کریمسون

ایوا (Ava) یک شخصیت غیر قابل بازی در Borderlands 3 و شاگرد مایا است. خاستگاه او سیاره Athenas است.