ویکی Borderlands

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آمارا (Amara)

اشتراک‌گذاری

آمارا

Amara

آمارا (Amara) Borderlands

نوع شخصیت

شخصیت قابل بازی

جنسیت

مونث

نژاد

انسان (سایرن)

گروه وابسته

مهاجمان کریمسون

صداپیشه

زهرا فاضل

آمارا (Amara) یک شخصیت قابل بازی در Borderlands 3 با کلاس سایرن است.

صفحات دیگر