ویکی مدرسه قهرمانانه من

گیگانتوماچینا

اشتراک‌گذاری

گیگانتوماچینا

Gigantomachia

گیگانتوماچینا - مدرسه قهرمانانه من

جنسیت

مذکر

کوسه

کوسه بی‌نام انرژی
کوسه بی‌نام بی حس کننده درد
چند کوسه بی‌نام دیگر

خانواده

تومورا شیگاراکی (فرزندخوانده)

پیشه

وابسته به

تیم

لیگ شروران
ویلین فکتوری

اولین نمایش

مانگا: فصل ۵۷
انیمه: قسمت ۳۱

گیگانتوماچینا (Gigantomachia) شروری وابسته به لیگ شروران است. او یکی از خادمان وفادار به همه برای یکی و بادیگارد سابق او است.

زمانی که لیگ شروران با ارتش آزادسازی متا ادغام شد و جبهه آزادسازی پدیده‌های فرا طبیعی شکل گرفت، گیگانتوماچینا تبدیل به بخشی از این سازمان شد.

تاریخچه

گیگانتوماچینا حتی قبل‌تر از تومورا شیگاراکی عضوی از لیگ شروران بود. او به عنوان محافظ همه برای یکی خدمت می‌کرد.

همه برای یکی که می‌دانست سقوط اجتناب ناپذیر است، تصمیم گرفت تا گیگانتوماچینا را در کوهستان مخفی کند و از آن در شرایط خطیر استفاده کند. او به کوروگیری نیز اعلام کرد که در زمانی که امنیت تومورا دیگر قابل تضمین نبود از گیگانتوماچینا استفاده کند.

توانایی‌ها

توانایی‌های کلی: گیگانتوماچینا یک نیروی بسیار قدرتمند است که سال‌ها در خدمت همه برای یکی بوده است. او در زمان نبرد با گرن تورینو و چند افسر دیگر، نه تنها این قهرمان کهنه‌کار را وادار به عقب‌نشینی کرد بلکه یک حفره بزرگ در یک کوه ایجاد کرد. بنا بر گفته‌ی تومورا،‌ گیگانتوماچینا به اندازه‌ای جان سخت است که می‌تواند حریفانش را با خسته کردن تسلیم کند.

  • قدرت بی‌کران
  • سرعت بی‌کران
  • پایداری بی‌کران
  • استقامت بی‌کران
  • حس پیشرفته
  • تقویت اندازه
  • تنفس پیشرفته

کوسه

بنا بر گفته دکتر گاراکی، گیگانتوماچینا با چند کوسه تغییر یافته است که این موضوع به او اجازه می‌دهد تا همانند یک بادیگارد عالی عمل کند. این کوسه‌ها شامل این موارد هستند:

  • کوسه بی‌نام انرژی
  • کوسه بی‌نام بی حس کننده درد
  • کوسه‌های بی‌نام دیگر

آمار