ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گروه دریانورد اوکی

اشتراک‌گذاری

گروه دریانورد اوکی

Oki Mariner Crew

گروه دریانورد اوکی - مدرسه قهرمانانه من

رهبر

سلکی

اولین نمایش

انیمه: قسمت ۳۲

گروه دریانورد اوکی (Oki Mariner Crew) یک تیم قهرمان است که رهبری کاپیتان سلکی به عنوان گارد ساحلی فعالیت می‌کنند.

اعضا

  • سلکی (کاپیتان)
  • سیریوس
  • تسویو آسوی (کارآموز، قبلا)
  • میک
صفحات دیگر